menu

Rezervace Hotel GÓL

hotel Prostějov, ubytování Prostějov

Rezervace online

remove add

GDPR

Vážení hosté,

abychom mohli plnit závazky ke svým hostům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Hotel Gól, s.r.o., IČO: 27728277, se sídlem U Stadionu 2459/1, 796 01 Prostějov.
  Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich rezervací ubytování a komunikace s Vámi z důvodu ověření rezervace, v případech pozdních dojezdů, popř. informování o zapomenutých věcech na pokoji či v jiné naléhavé situaci vyžadující okamžitou komunikaci.
 • V případě zaslání poptávky ubytování pomocí formuláře z našeho webu zpracováváme Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefonní číslo. Při příjezdu na hotel dále zpracováváme číslo Vašeho občanského průkazu a datum narození.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
  účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Vaše osobní údaje neužíváme k marketingovým účelům.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
  Vaše osobní údaje neposkytujeme.
 • Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním
  Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve
  smyslu GDPR.
 • Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
  jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat
  ode nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na
  přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
  ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme
  v rozporu s GDPR.

V Prostějově 18.5.2018